Istorija


DRAUGIJOS ISTORIJA

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija įkurta 2002.12.09 Vilniuje. LBPGD įregistruota Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 2002.12.19. Šiuo metu draugija vienija beveik 200 bendrosios praktikos/ šeimos  gydytojų visoje Lietuvoje.

Pirmoji LBPGD valdyba buvo išrinkta 2002 – 2006 m. laikotarpiui. Valdybos nariais buvo: Vida Čirbienė, Danutė Kalibatienė, Vytautas Kasiulevičius, Audrius Matuzevičius, Eglė Merkelienė, Gytis Pertrauskas, Jurgita Raudonienė, Rasa Terbetienė, Gintaras Urbonas, Sonata Varvuolytė, Algimantas Vingras.

2006 m. spalio 26 d. dieną įvyko Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos suvažiavimas, kuris išklausė ir patvirtino LBPGD valdybos ataskaitą už 2002 – 2006 metus. Suvažiavimas išrinko naują Valdybą, kurios sudėtis buvo praplėsta iki 13 žmonių. Valdybos nariais tapo Vytautas Kasiulevičius (valdybos pirmininkas), Vida Čirbienė (vicepirmininkė), Aušra Gudaitytė (atsakingoji sekretorė), Barbara Komarovska (iždininkė), Rūta Dovydaitienė, Danutė Kalibatienė, Lina Vencevičienė, Algimantas Vingras, Eglė Žėbienė, Andrius Mikelionis, Edita Šiaudikytė, Irena Marozienė, Skaidrė Paulauskienė.

2008 m. balandžio 24 d. įvyko Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai pakeitė draugijos įstatus. Įvesta draugijos prezidento pareigybė, aiškiai atskirtos draugijos prezidento ir valdybos funkcijos. Suvažiavime nuspręsta, kad prezidentas vadovauja draugijai ir ją atstovauja visuose santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis. Tuo tarpu naujos valdybos pagrindinis uždavinys yra suformuoti draugijos veiklos strategiją.Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos suvažiavimas išrinko 15 narių valdybą. Į draugijos valdybą išrinkti šie šeimos gydytojai: Andrius Bleizgys (Vilnius), Benjaminas Čepas (Druskininkai), Audra Daktariūnaitė (Švenčionys), Rūta Dovydaitienė (Vilnius), Vida Janulaitienė (Radviliškis), Vytautas Kasiulevičius (Vilnius), Dovilė Kulbokienė (Kupiškis), Gražina Kuliešienė (Utena), Andrius Mikelionis (Alytus), Daiva Makaravičienė (Vilnius), Dalia Mažeikienė (Skuodas), Dalia Šalkauskienė (Klaipėda), Edita Šiaudikytė (Kaunas), Sonata Varvuolytė (Vilnius), Virginija Vičienė (Šilutė).

Pirmajame naujai išrinktos valdybos posėdyje Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos prezidente 2008 – 2012 metų kadencijai išrinkta vilnietė šeimos gydytoja, Vilniaus universiteto doktorantė – Sonata Varvuolytė. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos valdybos pirmininku išrinktas šeimos gydytojas iš Druskininkų Benjaminas Čepas. Sudarytos keturios valdybos darbo grupės: pirminės asmens sveikatos priežiūros finansavimo (vadovė Edita Šiaudikytė), elektroninės komunikacijos ir elektroninės sveikatos (vadovas Andrius Bleizgys), vidaus ir išorinių ryšių (vadovė Daiva Makaravičienė), šeimos gydytojo kompetencijos (vadovas Vytautas Kasiulevičius).